Stravovna

1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ                                                stanovena na 450,00 Kč / měsíčně / 1 dítě                                                      (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání-školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

2. FINANČNÍ LIMIT NA NÁKUP POTRAVIN - dle vyhlášky č. 272/2021 Sb.,   o školním stravování, v platném znění

A) strávníci do 6 let

40,00 Kč (polodenní 31,00 Kč)

B) strávníci 7-10 let

44,00 Kč (polodenní 34,00 Kč)

     Do věkových skupin jsou strávníci zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku A) do 6 let a B) 7-10 let. 

 

Nabývá účinnosti: 01. ledna 2023     
                                              Kateřina Bakešová, ředitelka Mateřské školy Telnice

Home