Stravovna

1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ                                                stanovena na 400,00 Kč / měsíčně / 1 dítě                                                      (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání-školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

2. FINANČNÍ NORMA NA NÁKUP POTRAVIN - dle vyhlášky č. 463/2011 Sb. o školním stravování, v platném znění

strávníci 3-6 let

30,00 Kč (polodenní 23,00 Kč)

strávníci 7-10 let

32,00 Kč (polodenní 25,00 Kč)

Nabývá účinnosti: 24. srpna 2020     
                                              Kateřina Bakešová, ředitelka Mateřské školy Telnice

Home