O nás

MATEŘSKÁ  ŠKOLA TELNICE, příspěvková organizace, 403 38 Telnice 83

 

   Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení.  Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.                                                        

   Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český. Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Příjmení a jméno: funkce: telefon:
BAKEŠOVÁ Kateřina ředitelka MŠ - pedagog  +420 777 004 319
NOVOTNÁ Michaela učitelka MŠ - pedagog

+420 475 223 387     +420 777 004 329

KAHOUNOVÁ Tereza

učitelka MŠ - pedagog 

+420 475 223 387     +420 777 004 329

DUBNOVÁ Lenka vedoucí stravovny, ekonom, správce web.stránek +420 475 223 387
BOLKOVÁ Pavla kuchařka, uklízečka  
OČKOVÁ Lucie uklízečka, pomocná síla  
KOMÁREK Marek pověřenec pro ochranu osobních údajů  marek.komarek@sms-sluzby.cz

Primární logopedická prevence

     S účinností od 01.října 2021 opět nabízíme pro děti primární logopedickou prevenci podporující přirozený rozvoj řeči dětí s názvem "brousek pro tvůj jazýček".

     Týká se to však pouze dětí, které dochází na konzultace a cvičení do logopedické poradny.

 

                       Bližší informace sdělí T.Kahounová (preventista řečové výchovy)

ORGANIZACE DNE V MŠ

06.00 - 08.00 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí

08.00 - 08.45                         

ranní hry (didakticky cílené činnosti ve skupinkách a individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami,  jazykové chvilky, smyslové hry), ranní cvičení (popř.relaxační cvičení)
08.45 - 09.15 osobní hygiena, svačina
09.15 - 09.45 osobní hygiena, navození řízené nebo volné činnosti dle potřeb dětí, příprava na pobyt venku
09.45 - 11.45 pobyt venku (v případě nepříznivého počasí náhradní program)
11.45 - 12.20 osobní hygiena, oběd, rozcházení dětí domů (12.20 hod. - 12.30 hod.)
12.20 - 14.00 osobní hygiena, čtení pohádek, odpočinek dle potřeby dětí
14.00 - 17.00 osobní hygiena, nabídka svačiny, odpolední zájmové hry, didakticky cílené činnosti, rozcházení dětí domů (od 14.30 hod.)
Home