SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.
Vítejte u nás, děti i rodičové! Rádi Vám poradíme, ale nebudeme za Vás nic dělat!

Aktuálně ze školy

06. května 2021

PROVOZ MŠ obnoven od 10.května 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských ...

06. května 2021

Stravné a úplata za vzdělávání 04+05/2021

Vážení zákonní zástupci, rodiče, vzhledem k tomu, že nastaly změny a MŠ Telnice se otevírá ...

30. dubna 2021

OTEVŘENÍ MŠ TELNICE - 05.05.2021

Vážení zákonní zástupci (rodiče), Mateřská škola Telnice bude opět otevřena od 05.05.2021.    ...

20. dubna 2021

UZAVŘENÍ MŠ od 21.04.2021 - karanténa

Vážení rodiče, na základě zjištěných skutečností stanovuje Krajská hygienická stanice ...

MATEŘSKÁ  ŠKOLA TELNICE, příspěvková organizace, 403 38 Telnice 83

   Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení.  Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.                                                        

   Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český. Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Fotografie ze školy