Vánoční svátky klepou na dveře a to je čas, kdy Vám všem chceme popřát jejich příjemné prožití, klidnou atmosféru v kruhu blízkých, štěstí, lásku a zdraví po celý nový rok 2021.
SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.
Vítejte u nás, děti i rodičové! Rádi Vám poradíme, ale nebudeme za Vás nic dělat!

Aktuálně ze školy

23. prosince 2020

Uzavření MŠ - vánoční prázdniny 

23.prosince 2020 - 03.ledna 2021

18. prosince 2020

Vánoční nadělování

Prosíme rodiče, aby své děti tento den svátečně oblékli a dali jim trošku cukroví (na stolečky). Dopoledne budou ...

14. prosince 2020

Výběr stravného a školného 12/2020

14.12. Výběr stravného a školného na prosinec 2020 1.  Stravné ...

08. prosince 2020

Planetárium v MŠ

Výuková projekce filmu "Jeden malý krok..." Vstupné 80,00 Kč Od 08.00 hod. ! ! !

MATEŘSKÁ  ŠKOLA TELNICE, příspěvková organizace, 403 38 Telnice 83

   Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení.  Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.                                                        

   Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český. Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Fotografie ze školy