SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.
Vítejte u nás, děti i rodičové! Rádi Vám poradíme, ale nebudeme za Vás nic dělat!

Aktuálně ze školy

22. září 2020

Seznamovací táborák

od 16.00 hod. na školní zahradě vlastní buřtíky s sebou, pití, chléb, hořčice bude k dispozici ...

10. září 2020

Výběr stravného a školného 09 + 07-08/2020

10.09. Výběr stravného a školného na září 2020, včetně vyúčtování ...

09. září 2020

UPOZORNĚNÍ

Dle mimořádného opatření MZČR je od 10.9.2020 do odvolání POVINNOST NOSIT ...

03. září 2020

Rodičovská schůzka

od 16.00 hodin ve třídě důležité informace - seznámení se školním řádem, provozem ...

MATEŘSKÁ  ŠKOLA TELNICE, příspěvková organizace, 403 38 Telnice 83

   Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení.  Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.                                                        

   Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český. Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Fotografie ze školy