SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI
Čarování skřítka Podzimníčka
Přišel skřítek Zimníček
Skřítek Jarníček a jeho kytičky
Léto se skřítkem Letníčkem
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.
Vítejte u nás, děti i rodičové! Rádi Vám poradíme, ale nebudeme za Vás nic dělat!

Aktuálně ze školy

22. června 2021

Letní prázdniny - uzavření MŠ Telnice

Uzavření MŠ TELNICE 05.07.2021 - 20.08.2021 letní prázdniny

10. června 2021

ZÁPIS do MŠ na školní rok 2021/2022

Na stránce ZÁPIS DO MŠ je zveřejněno  "OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ ...

06. května 2021

PROVOZ MŠ obnoven od 10.května 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských ...

09. září 2020

UPOZORNĚNÍ

Dle mimořádného opatření MZČR je od 10.9.2020 do odvolání POVINNOST NOSIT ...

MATEŘSKÁ  ŠKOLA TELNICE, příspěvková organizace, 403 38 Telnice 83

   Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení.  Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.                                                        

   Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český. Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Fotografie ze školy