SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI

Aktuálně ze školy

10. července 2023

Letní prázdniny - uzavření MŠ Telnice

Uzavření MŠ TELNICE 10.07.2023 - 25.08.2023 letní prázdniny

21. června 2023

Celodenní výlet - Ledčice

https://www.historypk.cz/Program.aspx

15. května 2023

ZÁPIS do MŠ 2023/2024

doplněny informace k zápisu do MŠ na rok 2023/2024, včetně tiskopisů ke stažení bude probíhat ...

28. dubna 2023

Den otevřených dveří 

možnost prohlídky prostor MŠ 10.00 hod. - 11.00 hod.  + 15.00 hod. -16.00 hod. zákonní ...

Mateřská škola TELNICE

příspěvková organizace
Telnice 83
403 38 Telnice
 

     Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení. Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního věku, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český.

     Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.  

Fotografie ze školy