SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI

Aktuálně ze školy

04. července 2022

Letní prázdniny - uzavření MŠ Telnice

Uzavření MŠ TELNICE 04.07.2022 - 19.08.2022 letní prázdniny

01. července 2022

Pasování předškoláků

od 16.00 hod. v mateřské škole pouze předškolní děti s rodiči děti budou pasováni na ...

01. července 2022

Táborák na školní zahradě

slavnostní zakončení školního roku 2021/2022 od 16.30 hodin na školní zahradě pro všechny ...

29. června 2022

ROSEHILL - indiánská vesnička

celodenní výlet (odjíždí celá školka)  cena 400,00 Kč (možnost na splátky), nutné ...

Mateřská škola TELNICE

příspěvková organizace
Telnice 83
403 38 Telnice
 

     Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení. Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního věku, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český.

     Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.  

Fotografie ze školy