SVĚT SKŘÍTKA TELNÍČKA
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.

Aktuálně ze školy

30. června 2020

Uzavření MŠ - letní prázdniny

13.07.2020 - 21.08.2020 

30. června 2020

Výběr stravného a školného 07-08/2020

1.  stravné za červenec a srpen bude hrazeno podle docházky tzv. ...

26. června 2020

Polodenní výlet na Oprám

děti obléknout podle počasí, pohodlnou obuv do baťůžku pláštěnku a uzavíratelné pití

25. června 2020

Pasování předškoláků

od 16.00 hod. na školní zahradě - slavnostní pasování předškoláků na školáky pouze předškolní ...

VÍTÁME VÁS NA NAŠICH NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

1. *novinka - přidána možnost elektronické omluvenky (e-omluvenka)

2. fotogalerie - přihlášení heslem, které je stejné jako na předchozích webových stránkách

3. video - přihlášení je na YouTube přímo odkazem a heslo zůstalo stejné

MATEŘSKÁ  ŠKOLA TELNICE, příspěvková organizace, 403 38 Telnice 83

   Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení.  Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.                                                        

   Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český. Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Fotografie ze školy