SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI

Aktuálně ze školy

04. dubna 2023

ZÁPIS do prvních tříd 2023/2024 

V úterý 04.04.2023 proběhne zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 - ZŠ Chlumec Je ...

21. února 2023

Mezigenerační setkání

děti navštíví v rámci mezigeneračního setkání obyvatele Domu s pečovatelskou službou posedí, ...

14. února 2023

Keramická dílnička 

14.02. + 28.02.2023 prosíme rodiče, aby dětem dali do školky zástěrku nebo staré tričko vybíráme ...

08. února 2023

BRUSLENÍ na zimním stadionu v Ústí nad Labem 

 08.02 + 22.02.2023 bruslení na zimním stadionu v Ústí nad Labem pouze přihlášené ...

Mateřská škola TELNICE

příspěvková organizace
Telnice 83
403 38 Telnice
 

     Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení. Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního věku, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český.

     Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.  

Fotografie ze školy