SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.
Vítejte u nás, děti i rodičové! Rádi Vám poradíme, ale nebudeme za Vás nic dělat!

Aktuálně ze školy

04. března 2021

Stravné a úplata za vzdělávání 03/2021

Vážení zákonní zástupci, rodiče, vzhledem k usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového ...

02. března 2021

Péče o předškolní děti 2 - 7 let 

ZMĚNA: Mateřská škola určena pro děti pracovníků integrovaného záchranného systému ...

27. února 2021

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu   tiskopis: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

27. února 2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA TELNICE UZAVŘENA

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 do dne 21. března 2021 provoz mateřských škol ...

MATEŘSKÁ  ŠKOLA TELNICE, příspěvková organizace, 403 38 Telnice 83

   Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení.  Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.                                                        

   Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český. Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Fotografie ze školy