SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI

Aktuálně ze školy

04. července 2022

Letní prázdniny - uzavření MŠ Telnice

Uzavření MŠ TELNICE 04.07.2022 - 19.08.2022 letní prázdniny

11. června 2022

ZÁPIS do MŠ 2022/2023

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZÁPISU DO MŠ TELNICE      Rozhodnutí o přijetí dětí k ...

06. srpna 2021

UPOZORNĚNÍ - změna finančního limitu na nákup potravin

V návaznosti na vyhlášku ze dne 14.července 2021 č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška ...

Mateřská škola TELNICE

příspěvková organizace
Telnice 83
403 38 Telnice
 

     Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení. Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního věku, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český.

     Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.  

Fotografie ze školy