SE SKŘÍTKY DO POHÁDKY
Pohádky od skřítka Podzimníčka
Za pohádkou se skřítkem Zimníčkem
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.
Skřítek Jarníček a jeho pohádky
Pohádkové léto se skřítkem Letníčkem
Vítejte u nás, děti i rodičové! Rádi Vám poradíme, ale nebudeme za Vás nic dělat!

Aktuálně ze školy

30. dubna 2024

Filipojakubská noc (den)

prosíme rodiče, aby dětem dali kostým čarodějnice/čaroděje užijeme si s dětmi čarodějné ...

29. dubna 2024

Den otevřených dveří - zápis do MŠ 2024/2025

možnost prohlídky prostor MŠ zákonní zástupci (rodiče) si mohou vyzvednout "Žádost o přijetí ...

24. dubna 2024

Exkurze za zvířátky

s dětmi pojedeme do DDM v Ústí nad Labem komentovaná exkurze v teráriu a v zookoutku vybíráme ...

16. dubna 2024

Keramická dílnička

16.04.2024 prosíme rodiče, aby dětem dali do školky zástěrku nebo staré tričko vybíráme ...

Představujeme vám oficiální logo Mateřské školy Telnice, příspěvkové organizace, platné od 20.09.2023

Autorem je ©Kateřina Veselá a tímto jí moc děkujeme.

Mateřská škola TELNICE

příspěvková organizace
Telnice 83
403 38 Telnice
 

     Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení. Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního věku, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český.

     Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.  

Fotografie ze školy