SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI
Čarování skřítka Podzimníčka
Přišel skřítek Zimníček
Skřítek Jarníček a jeho kytičky
Léto se skřítkem Letníčkem
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.
Vítejte u nás, děti i rodičové! Rádi Vám poradíme, ale nebudeme za Vás nic dělat!

Aktuálně ze školy

27. října 2021

BRUSLENÍ na zimním stadionu v Ústí nad Labem

!!! UPOZORNĚNÍ !!! z provozních důvodů je bruslení 13.října 2021  ZRUŠENO !   27.října ...

26. října 2021

Vánoční fotografování

Dne 26.10.2021 od 10.00 hodin bude probíhat fotografování dětí - vánoční motiv (vzor na nástěnce) zájemci ...

25. října 2021

Není drak jako drak

prosíme rodiče, zda mohou dát dětem draka (raději igelitového)

22. října 2021

Koulelo se, koulelo, červené jablíčko...

děti mohou přijít do školky jako jablíčka nebo hruštičky (bude stačit červené, žluté ...

Vážení zákonní zástupci (rodiče), prosíme o spolupráci a věnujte několik minut svého času k vyplnění (anonymně) následujícího dotazníku, aby jste nám pomohli zlepšit kvalitu fungování naší mateřské školy. Předem děkujeme za spolupráci.

MATEŘSKÁ  ŠKOLA TELNICE, příspěvková organizace, 403 38 Telnice 83

   Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení.  Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.                                                        

   Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český. Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Fotografie ze školy