SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.
Vítejte u nás, děti i rodičové! Rádi Vám poradíme, ale nebudeme za Vás nic dělat!

Aktuálně ze školy

20. dubna 2021

UZAVŘENÍ MŠ od 21.04.2021 - karanténa

Vážení rodiče, na základě zjištěných skutečností stanovuje Krajská hygienická stanice ...

20. dubna 2021

Den otevřených dveří - ZRUŠENO !!!

další informace na stránce ZÁPIS DO MŠ

08. dubna 2021

Stravné a úplata za vzdělávání 04/2021

Vážení zákonní zástupci, rodiče, v návaznosti na znovuotevření MŠ dochází ke změně ...

07. dubna 2021

Znovuotevření MŠ -  12.04.2021 

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je od 12.04.2021 ...

MATEŘSKÁ  ŠKOLA TELNICE, příspěvková organizace, 403 38 Telnice 83

   Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení.  Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.                                                        

   Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český. Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Fotografie ze školy