SE SKŘÍTKY DO POHÁDKY
Pohádky od skřítka Podzimníčka
Za pohádkou se skřítkem Zimníčkem
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.
Skřítek Jarníček a jeho pohádky
Pohádkové léto se skřítkem Letníčkem
Vítejte u nás, děti i rodičové! Rádi Vám poradíme, ale nebudeme za Vás nic dělat!

Aktuálně ze školy

08. července 2024

LETNÍ PRÁZDNINY - uzavření MŠ Telnice

Uzavření MŠ TELNICE 08.07.2024 - 11.08.2024 letní prázdniny

01. července 2024

Výběr stravného a školného 07/2024

01.07. Výběr stravného a školného na červenec 2024 1.  Stravné ...

06. června 2024

"Jazyk sousedů od začátku!"

mateřská škola se zapojila do projektu, který bude probíhat dlouhodobě Projekt "Jazyk ...

03. června 2024

Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ      Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu ...

Představujeme vám oficiální logo Mateřské školy Telnice, příspěvkové organizace, platné od 20.09.2023

Autorem je ©Kateřina Veselá a tímto jí moc děkujeme.

Mateřská škola TELNICE

příspěvková organizace
Telnice 83
403 38 Telnice
 

     Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení. Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního věku, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český.

     Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.  

Fotografie ze školy