SE SKŘÍTKY DO POHÁDKY
Pohádky od skřítka Podzimníčka
Za pohádkou se skřítkem Zimníčkem
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.
Skřítek Jarníček a jeho pohádky
Pohádkové léto se skřítkem Letníčkem
Vítejte u nás, děti i rodičové! Rádi Vám poradíme, ale nebudeme za Vás nic dělat!

Aktuálně ze školy

31. října 2023

Strašidelný HALLOWEEN

děti přijdou do školky ve strašidelných kostýmech užijeme si zábavné dopoledne plné soutěží ...

21. října 2023

Vítání nových občánků

Dne 21.10.2023 (sobota) děti z MŠ vystoupí s krátkým programem na "Vítání nových občánků ...

11. října 2023

BRUSLENÍ na zimním stadionu v Ústí nad Labem

 11.10.2023 + 25.10.2023  bruslení na zimním stadionu v Ústí nad Labem pouze přihlášené ...

03. října 2023

Keramická dílnička

03.10.2023 + 17.10.2023 + 31.10.2023 prosíme rodiče, aby dětem dali do školky zástěrku nebo ...

Představujeme vám oficiální logo Mateřské školy Telnice, příspěvkové organizace, platné od 20.09.2023

Autorem je ©Kateřina Veselá a tímto jí moc děkujeme.

Mateřská škola TELNICE

příspěvková organizace
Telnice 83
403 38 Telnice
 

     Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení. Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního věku, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český.

     Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.  

Fotografie ze školy