SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.
Vítejte u nás, děti i rodičové! Rádi Vám poradíme, ale nebudeme za Vás nic dělat!

Aktuálně ze školy

09. listopadu 2020

Fotografování  - zimní motiv

nabízíme fotografování dětí - sada fotografií (vzor na nástěnce) 270,00 Kč/1 sada zájemci ...

20. října 2020

Byla jedna brambora

děti si přinesou do školky 1 bramboru

15. října 2020

!!! UPOZORNĚNÍ !!! - uzavření MŠ

 Dne 15.10.2020 bude přerušena dodávka elektrické energie, z toho důvodu bude Mateřská škola ...

12. října 2020

Výběr stravného a školného 10/2020

12.10. Výběr stravného a školného na říjen 2020 1.  Stravné ...

MATEŘSKÁ  ŠKOLA TELNICE, příspěvková organizace, 403 38 Telnice 83

   Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení.  Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.                                                        

   Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český. Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Fotografie ze školy