SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI
Čarování skřítka Podzimníčka
Přišel skřítek Zimníček
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.
Skřítek Jarníček a jeho kytičky
Léto se skřítkem Letníčkem
Vítejte u nás, děti i rodičové! Rádi Vám poradíme, ale nebudeme za Vás nic dělat!

Aktuálně ze školy

15. listopadu 2022

Lesní obora Mstišov

15.listopadu 2022 polodenní výlet za zvířátky cena 250,00 Kč s sebou do baťůžku staré ...

24. října 2022

Pouštění draků

v týdnu od 24.10. do 27.10. 2022 podle povětrnostních podmínek půjdeme s dětmi pouštět draky  děti ...

18. října 2022

Zamykáme zahradu

děti si přinesou vlastní hrabičky úklid školní zahrady a příprava na zimu

13. října 2022

Jablíčkový den

děti si přinesou jablko mohou přijít v červeném oblečení  

Mateřská škola TELNICE

příspěvková organizace
Telnice 83
403 38 Telnice
 

     Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení. Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního věku, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český.

     Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.  

Fotografie ze školy