SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI
Čarování skřítka Podzimníčka
Přišel skřítek Zimníček
Skřítek Jarníček a jeho kytičky
Léto se skřítkem Letníčkem
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.
Vítejte u nás, děti i rodičové! Rádi Vám poradíme, ale nebudeme za Vás nic dělat!

Aktuálně ze školy

25. září 2021

Vítání nových občánků

Dne 25.09.2021 (sobota) děti z MŠ vystoupí s krátkých programem na "Vítání nových občánků ...

23. září 2021

TÁBORÁK na školní zahradě

zveme všechny děti a rodiče na seznamovací táborák od 16.00 hodin na školní zahradě rodiče ...

14. září 2021

Výběr stravného a školného 08+09/2021

14.09. Výběr stravného a školného za srpen a na září 2021 1.  Stravné ...

07. září 2021

Informativní schůzka

Dne 07.září 2021 od 16.00 hodin se koná informativní schůzka pro zákonného zástupce, rodiče ...

MATEŘSKÁ  ŠKOLA TELNICE, příspěvková organizace, 403 38 Telnice 83

   Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení.  Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace.                                                        

   Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního vzdělávání, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český. Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Fotografie ze školy