SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI

Aktuálně ze školy

26. ledna 2022

BRUSLENÍ na zimním stadionu v Ústí nad Labem

26.ledna 2022 (vše se bude přizpůsobovat podle aktuálního nařízení v souvislosti ...

25. ledna 2022

Polodenní výlet - ZADNÍ TELNICE

25.ledna nebo 27.ledna 2022 polodenní výlet za sportem s sebou ježdíky a vhodné teplé oblečení ...

12. ledna 2022

Výběr stravného a školného 01/2022

12.01. Výběr stravného a školného na leden 2022 1.  Stravné ...

11. ledna 2022

Keramická dílnička

příchod do 07.35 hod.!!! pouze vybrané děti (seznam na nástěnce) S sebou: baťůžek, ...

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY TELNICE
17.01.2022 - 21.01.2022
    

     Na základě aktuální situace ze stran výskytu nákazy covid-19 v našem zařízení bylo po dohodě s KHS UnL a zřizovatelem, dle § 3, odst.2, vyhlášky č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o uzavření MŠ Telnice v době od 17.01.2022 do 21.01.2022.

Potvrzení k čerpání ošetřovného pro Vašeho zaměstnavatele bude Mateřskou školou Telnice vydáno potvrzené po otevření.

     Mateřské školy v době uzavření mají povinnost vzdělávat distančně děti rok před nástupem k povinné školní docházce („předškoláky“). Předškoláci mají povinnost se vzdělávat distančně. Ostatní děti s rodiči samozřejmě mohou tyto činnosti využívat také, nejsou pro ně však povinné. Materiály k distanční výuce naleznete na webových stránkách školy v sekci “PŘEDŠKOLÁCI”

                                                                                                 Kateřina Bakešová, ředitelka MŠ Telnice                                                                              

Mateřská škola TELNICE

příspěvková organizace
Telnice 83
403 38 Telnice
 

     Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení. Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního věku, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český.

     Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.  

Fotografie ze školy