SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI
Čarování skřítka Podzimníčka
Přišel skřítek Zimníček
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.
Skřítek Jarníček a jeho kytičky
Léto se skřítkem Letníčkem
Vítejte u nás, děti i rodičové! Rádi Vám poradíme, ale nebudeme za Vás nic dělat!

Aktuálně ze školy

10. července 2023

LETNÍ PRÁZDNINY - uzavření MŠ Telnice

Uzavření MŠ TELNICE 10.07.2023 - 25.08.2023 letní prázdniny

23. června 2023

Vítáme prázdniny - letní kino

23.06. 2023 cca od 20.00 hod. na školní zahradě pohádka je překvapení pro všechny ...

23. června 2023

Vítáme prázdniny - táborák na rozloučenou

od 17.30 hodin na školní zahradě vlastní buřtíky s sebou (popř. jablíčko, brambory ...

23. června 2023

PASOVÁNÍ předškolních dětí

23.06.2023 od 17.00 hodin pouze pro děti, které odcházejí do ZŠ, včetně jejich doprovodu

Mateřská škola TELNICE

příspěvková organizace
Telnice 83
403 38 Telnice
 

     Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení. Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního věku, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český.

     Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.  

Fotografie ze školy