SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI
Čarování skřítka Podzimníčka
Přišel skřítek Zimníček
Skřítek Jarníček a jeho kytičky
Léto se skřítkem Letníčkem
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.
Vítejte u nás, děti i rodičové! Rádi Vám poradíme, ale nebudeme za Vás nic dělat!

Aktuálně ze školy

21. prosince 2021

VÁNOČNÍ BESÍDKA

je nám líto, ale vzhledem k okolnostem se vánoční besídka uskuteční bez přítomnosti ...

13. prosince 2021

Výběr stravného a školného 12/2021

13.12. Výběr stravného a školného na prosinec 2021 1.  Stravné ...

09. prosince 2021

Pečení vánočních perníčků

děti budou péci a zdobit perníčky  

08. prosince 2021

BRUSLENÍ na zimním stadionu v Ústí nad Labem

08.prosince + 22.prosince 2021 (vše se bude přizpůsobovat podle aktuálního nařízení ...

Mateřská škola TELNICE

příspěvková organizace
Telnice 83
403 38 Telnice
 

     Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení. Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního věku, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český.

     Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.  

Fotografie ze školy