Krásné svátky vánoční, ať Vám přinesou chvíle radostné. V novém roce lásku, svornost a všeho hojnost přejeme všem
SKŘÍTEK TELNÍČEK A JEHO KAMARÁDI
Čarování skřítka Podzimníčka
Přišel skřítek Zimníček
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se stali také dětmi.
Skřítek Jarníček a jeho kytičky
Léto se skřítkem Letníčkem
Vítejte u nás, děti i rodičové! Rádi Vám poradíme, ale nebudeme za Vás nic dělat!

Aktuálně ze školy

23. prosince 2022

Uzavření MŠ 

vánoční prázdniny - MŠ uzavřena 23.12.2022 - 02.01.2023

22. prosince 2022

Vystoupení dětí 

děti v dopoledních hodinách vystoupí s krátkým programem v Domě s pečovatelskou službou prosíme ...

19. prosince 2022

Výstava betlémů

s dětmi se půjdeme podívat na výstavu betlémů do Kostela sv. Josefa

14. prosince 2022

BRUSLENÍ na zimním stadionu v Ústí nad Labem

 14.12.2022 bruslení na zimním stadionu v Ústí nad Labem pouze přihlášené děti ...

Mateřská škola TELNICE

příspěvková organizace
Telnice 83
403 38 Telnice
 

     Zřizovatelem mateřské školy je Obec Telnice u Ústí nad Labem a škola je zařazena do sítě předškolních zařízení. Na veřejnosti jedná svým jménem, od 01. 09. 2008 má právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Kapacita mateřské školy je 22 dětí předškolního věku, součástí mateřské školy je školní jídelna a vyučovacím jazykem je jazyk český.

     Mateřská škola Telnice je smíšená jednotřídní MŠ s celodenním provozem pro děti předškolního věku. Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.  

Fotografie ze školy