"Jazyk sousedů od začátku!"

mstelnice.eu » Aktuality

  • mateřská škola se zapojila do projektu, který bude probíhat dlouhodobě

Projekt "Jazyk sousedů od začátku!", do kterého jsou zapojeny všechny sasko-české euroregiony, kde se jedná o česko-saský kooperační projekt financovaný z prostředků EU v rámci programu INTERREG a klade si za cíl přibližovat ještě více dětem ze saského a českého příhraničí v raném věku jazyk a kulturu sousední země.