UPOZORNĚNÍ !

mstelnice.eu » Aktuality

S účinností od 01.září 2023 dochází v MŠ Telnice p.o. k několika změnám:

1. Provoz MŠ Telnice p.o.  je od 6.00 hod. do 17.00 hodin.

2. O letních prázdninách bude přerušen provoz jen na 5 týdnů.

3. Omlouvání dětí - pouze na pevnou linku  +420 475 223 387 nebo využít novou mobilní aplikaci Twigsee.

Stále v platnosti !

a) Omlouvání dětí z povinného předškolního vzdělávání v MŠ - vždy.

b)  Zákonní zástupci (rodiče) mají povinnost omlouvat dítě z předškolního vzdělávání osobně nebo telefonicky vždy a pouze do 08.00 hodin. Delší nepřítomnost nahlásit nejpozději do 3 dnů. Pokud je nepřítomnost delší než dva týdny, jsou zákonní zástupci (rodiče) povinni nepřítomnost omluvit ředitelce písemnou formou (Twigsee). Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy.

4. Zákonní zástupci (rodiče) jsou povinni oznámit mateřské škole každé infekční onemocnění nebo jiná závažná onemocnění.

5. Veškeré novinky, změny, informace o platbě stravného a úplaty za vzdělávání (školného), akce atd. budou přístupné na aplikaci Twigsee.