ZÁPIS do MŠ 2022/2023

mstelnice.eu » Aktuality

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZÁPISU DO MŠ TELNICE

     Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 je zveřejněno na stránce "ZÁPIS DO MŠ" a na přístupném místě (vchod do MŠ). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za OZNÁMENÁ.