Výběr stravného a školného 09 + 07-08/2020

mstelnice.eu » Aktuality

10.09.

Výběr stravného a školného na září 2020, včetně vyúčtování za červenec a srpen 2020

1. 

Stravné za červenec a srpen bude hrazeno podle docházky tzv. za "projedené dny", včetně vyúčtování stravného dětí odcházejících do školy (přeplatek bude vrácen na účet nebo v hotovosti) 

2.

Zákonní zástupci (rodiče) nových dětí dostanou bližší informace na rodičovské schůzce, včetně bankovního spojení a přiděleného variabilního symbolu.