Výběr stravného a školného 05/2022

mstelnice.eu » Aktuality

12.05.

Výběr stravného a školného na květen 2022

1. 

Stravné se hradí v hotovosti nebo bankovním převodem vždy v jednom určeném dni v měsíci u vedoucí školní jídelny. Termín je nutné dodržovat i v případné nepřítomnosti dítěte v tomto dni. Výše úhrady za stravování je určena vyhláškou č. 272/2021 Sb. o školním stravování, v platném znění, a platí se zálohově.

2.

Stravné a úplata za vzdělávání a školské služby (školné) za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15 dne stávajícího kalendářního měsíce.