E-omluvenka

Omlouvání dětí z předškolního vzdělávání v MŠ

1. Zákonní zástupci (rodiče) mají povinnost omlouvat dítě z předškolního vzdělávání osobně nebo telefonicky vždy a pouze do 08.00 hodin. Delší nepřítomnost nahlásit nejpozději do 3 dnů. Pokud je nepřítomnost delší než dva týdny, jsou rodiče povinni nepřítomnost omluvit ředitelce písemnou formou. Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy.

2. Zákonní zástupci (rodiče) jsou povinni oznámit mateřské škole každé infekční onemocnění nebo jiná závažná onemocnění.

Elektronická omluvenka

Elektronická omluvenka slouží zejména pro oznámení vícedenní nepřítomnosti dítěte v MŠ. Aktuální jednorázovou nepřítomnost dítěte oznamujte prosím telefonicky
na číslo +420 475 223 387 a to nejpozději do 08:00 hod. v den nepřítomnosti.

Elektronická omluvenka slouží zejména pro oznámení nepřítomnosti - omluvení dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání v naší MŠ a to nejpozději do 08:00 hod. v den nepřítomnosti nebo k nepřítomnosti trvající více jak dva týdny. Vyplňte následující formulář a zvolte "Odeslat".

Pro Vaši kontrolu se odešle kopie omluvenky i na Vámi zadaný e-mail.

Tištěná omluvenka - omluvný list

1. Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání: 
Ředitelka MŠ v návaznosti na novelu školského zákona a školního řádu je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce (rodič) je povinnen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

2. Zákonní zástupci (rodiče) mají povinnost omlouvat dítě z předškolního vzdělávání osobně nebo telefonicky vždy a pouze do 8.00 hodin. Delší nepřítomnost nahlásit nejpozději do 3 dnů. Pokud je nepřítomnost delší než dva týdny, jsou zákonní zástupci (rodiče) povinni nepřítomnost omluvit ředitelce písemnou formou. Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy - ŠKOLNÍ ŘÁD

3. Každé dítě v mateřské škole má svůj "OMLUVNÝ LIST" a zákonný zástupce (rodič) je povinnen tento omluvný list (k dispozici u pedagogického pracovníka), doplnit při příchodu dítěte do MŠ.

Home