Znovuotevření MŠ -  12.04.2021 

mstelnice.eu » Aktuality

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je od 12.04.2021 umožněna osobní přítomnost dětí v mateřských školách. Týká se to ovšem omezeného počtu dětí a to pouze: 

  • dětem, které mají předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 povinné
  • dětem rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č.240/2000 Sb.

 

     Tyto děti se budou účastnit samotestování a to 2x týdně - pondělí a ve čtvrtek (v případně absence dítěte ihned následující den nástupu). Testování může asistovat zákonný zástupce (rodič). S ohledem na personální podmínky a plnohodnotné realizování výuky bude nutné se v tzv. testovací dny dostavit v dostatečném časovém předstihu (nejpozději tedy do 7:45 hod.), aby mohl proběhnout samotest a zároveň jeho vyhodnocení. Pedagogický pracovník MŠ Telnice si převezme do třídy pouze negativně testované dítě, tudíž upozorňujeme, že po dobu vyhodnocování testu (15 minut) bude zákonný zástupce (rodič) dítěte přítomen. 

  • DĚTI v mateřské škole NEBUDOU pobývat v roušce ani respirátoru.

 

Rodiče dětí, kterým není umožněna osobní přítomnost v mateřské škole na základě mimořádného opatření MZČR mohou nadále čerpat ošetřovné.

Více informací o testování zde:  https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Další informace: ZDE