Stravné a úplata za vzdělávání 04+05/2021

mstelnice.eu » Aktuality

Vážení zákonní zástupci, rodiče,

vzhledem k tomu, že nastaly změny a MŠ Telnice se otevírá v běžném režimu, dochází k úpravám výběru stravného a školného za duben a na květen 2021.

  • Platba za duben 2021 byla propočítána podle docházky dětí do MŠ, stravné podle tzv. "projedených" dní a úplata za vzdělávání (školné) byla krácena. Tato informace se týká pouze dětí, které do MŠ docházely (tzn. děti, které mají předškolní vzdělávání povinné a dětí rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.). 

 

  • Platba stravného a úplaty za předškolní vzdělávání (školného) na květen 2021 je již podle platných vyhlášek a vnitřních předpisů MŠ Telnice.     

 

  • Předepsané částky, prosíme uhradit do 15.května 2021 (bezhotovostním převodem) nebo 14.května v hotovosti v MŠ od 7.00 hod. do 16.00 hod.