UPOZORNĚNÍ

mstelnice.eu » Aktuality

  • Dle mimořádného opatření MZČR je od 10.9.2020 do odvolání POVINNOST NOSIT OCHRANU DÝCHACÍCH CEST V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.
  • Každá osoba (zákonný zástupce, rodič, třetí osoba) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
  • V provozu mateřských škol se nic nemění a nadále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem v mateřské škole bez nutnosti podrobovat se testování.
  • Děti v mateřské škole jsou nadále vyjmuty z povinnosti nosit ochranný prostředek.

                                                                                                     Děkujeme za respektování tohoto mimořádného opatření.