Rodičovská schůzka

mstelnice.eu » Aktuality
  • od 16.00 hodin ve třídě
  • důležité informace - seznámení se školním řádem, provozem MŠ, zaměstnanci, platby stravného a školného...
  • účast nutná ! (alespoň jeden zákonný zástupce)
  • pokud je to možné, prosíme, bez přítomnosti dětí