Výběr stravného a školného 07-08/2020

mstelnice.eu » Aktuality

1. 

stravné za červenec a srpen bude hrazeno podle docházky tzv. za "projedené dny"

2.

pokud zákonní zástupci (rodiče) chtějí, mohou uhradit stravné dle předpisu (předem), ale pouze na účet

3.

stravné bude zúčtováno v září 2020, sledovat webové stránky

4

kdo z dětí bude mít přeplatek na stravném a odchází v září do školy, stravné bude vyúčtováno v září a vráceno na účet (v hotovosti)

5.

úplata za vzdělávání a školské služby (školné) se dle vnitřní směrnice MŠ Telnice za měsíc červenec a srpen neplatí