Vsevjednom.cz

Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.

Mateřská škola TELNICE
Ústí nad Labem
Přejít na obsah
VZKAZY A PŘIPOMÍNKY
2 komentáře


Lenka
2018-07-05 16:24:02
1. Na stránce AKTUÁLNĚ v sekci "stravné a školné" jsou zveřejněny částky přeplatků stravného z měsíce července, které se převádějí do srpna.
2. Stravné za měsíc srpen bude vyúčtováno v měsíci září podle docházky (tzv.projedené dny).
3. Vyúčtování stravného dětí odcházejících do základní školy bude provedeno v měsíci září, případné přeplatky budou vráceny na účet nebo v hotovosti.
4. Úplata za vzdělávání a školské služby za červenec a srpen 2018 (školné) se dle vnitřní směrnice MŠ neplatí.
5. Poslední týden v srpnu budou připravená i CD (foto) a DVD (video) z posledních akcí květen-červen 2018.
MŠ Telnice
2018-06-04 19:09:50
OZNÁMENÍ:
Na základě § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, bylo vyhověno 6 žádostem zákonných zástupců o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Telnice na školní rok 2018/2019.
Seznam je zveřejněn na stránce "ZÁPIS DO MŠ" pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.
Návrat na obsah