Vsevjednom.cz

MŠ Telnice

Mateřská škola
TELNICE
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 MOTTO:
                 Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat.

                                                                                       Orison Swett Marden


VZKAZY A PŘIPOMÍNKY
12 komentáře

 
Lenka
2016-06-02 13:15:33
Na stránce "AKTUÁLNĚ" v sekci stravné+školné jsou zveřejněny částky k úhradě stravného a školného na červen a červenec 2016. Dále si dovolujeme upozornit zákonné zástupce (rodiče), že podle Školního řádu mají povinnost (i v době nepřítomnosti dítěte v MŠ) dodržovat termín úhrady stravného a školného, pokud si nedomluví náhradní termín. Při platbě bezhotovostním převodem, musí být částka za úhradu stravného a školného na účtu MŠ nejpozději 15. dne v měsíci a zároveň upozorňujeme na dodržování předepsané částky.
* úplata za předškolní vzdělávání (školné) - červenec a srpen 2016 se neplatí (dle vnitřní směrnice MŠ Telnice)
* stravné za srpen 2016 bude hrazeno v září za tzv. "projedené dny" (podle docházky)
* vyúčtování stravného dětí odcházejících do základní školy bude v září 2016
Děkujeme
MŠ Telnice
2016-05-20 12:48:19
Na základě § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, bylo vyhověno 6 žádostem zákonných zástupců o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Telnice na školní rok 2016/17. Seznam je zveřejněn na stránce "ZÁPIS DO MŠ" pod přiděleným registračním číslem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za OZNÁMENÁ.
MŠ Telnice
2016-05-18 22:27:32
Dobrý den,
děkujeme za Váš zájem a sdělujeme, že volné místo v naší mateřské škole máme (bližší informace emailem). Pokud ale máte zájem o umístění dítěte v Mateřské škole Telnice u Ústí nad Labem a nemyslíte mateřskou školu Telnice u Brna.
Marcela Brabcová
2016-05-18 13:13:18
Dobrý den,
chtěla jsem se Vás zeptat zda nemáte u Vás ve školce Telnice- 2 volná místa pro děti nar. 21.12. 2012 a 27.12.2012.
Velmi si vážím Vašeho času, který strávíte nad čtením mého emailu.
Děkuji.
S pozdravem Brabcová.
Lenka
2016-05-11 11:30:08
Zájemci-rodiče,
kteří si objednali CD (fotografie 11/2015-05 část/2016) a DVD (video 11/2015-04/2016) z akcí i běžného života dětí v MŠ, máte je připravena k převzetí.
Lenka
2016-05-02 20:50:04
Na stránce "AKTUÁLNĚ" v sekci stravné+školné jsou zveřejněny částky k úhradě stravného a školného na květen 2016. Dále si dovolujeme upozornit zákonné zástupce (rodiče), že podle Školního řádu mají povinnost (i v době nepřítomnosti dítěte v MŠ) dodržovat termín úhrady stravného a školného, pokud si nedomluví náhradní termín. Při platbě bezhotovostním převodem, musí být částka za úhradu stravného a školného na účtu MŠ nejpozději 15. dne v měsíci a zároveň upozorňujeme na dodržování předepsané částky. Děkujeme
MŠ Telnice
2016-03-10 22:03:35
Na stránce "ZÁPIS DO MŠ" jsou zveřejněny informace k zápisu na školní rok 2016-2017.
MŠ Telnice
2016-01-06 13:17:54
UPOZORNĚNÍ
pro zákonné zástupce (rodiče), kteří potřebují "Potvrzení na uplatnění slevy" podle § 35 bb zákona č. 586/92 Sb. o dani z příjmu, v platném znění za rok 2015 (pro zaměstnavatele do 15.02.2016 a OSVČ do 31.03.2016)
* výdaje vynaložené na umístění dítěte v předškolním zařízení - úplata za předškolní vzdělávání (školné)
Potvrzení si mohou již vyzvednout u zaměstnanců MŠ Telnice (ředitelka, učitelka nebo ved.stravovny)
MŠ Telnice
2015-11-27 10:11:27
OZNÁMENÍ
Mateřská škola Telnice oznamuje, že nabízí volnou kapacitu pro umístění dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2015-2016. Nástup možný ihned nebo po domluvě s ředitelkou (tel. +420 777 004 319). Tiskopisy k zápisu jsou k dispozici na stránce "ZÁPIS do MŠ" nebo v mateřské škole.
Lenka
2015-11-10 15:25:38
Zájemci-rodiče, kteří si objednali CD (fotografie 09-10část/2015) a DVD (video 09-10/2015) z akcí i z běžného života dětí v MŠ, máte je připravena k převzetí u učitelek na třídě.
MŠ Telnice
2015-09-21 10:50:51
OZNÁMENÍ O OMEZENÍ PROVOZU
Vzhledem k tomu, že dne 05.října 2015 (pondělí) bude probíhat konkurz na pozici "ředitel/ka Mateřské školy Telnice" bude omezen provoz z organizačních důvodů.
Žádáme a prosíme tímto zákonné zástupce (rodiče), aby dle svých možností, si své děti ponechali tento den doma (MD, nezaměstnaní apod.)
Děkujeme za pochopení
MŠ Telnice
2015-09-09 11:38:56
Vítáme Vás po prázdninách v novém školním roce, opět budeme nejen na nástěnkách, ale i na našich webových stránkách informovat o dění v naší mateřské škole.
1. Na stránce "AKTUÁLNĚ" v sekci stravné+školné jsou zveřejněny částky k úhradě stravného a školného na září 2015, včetně vyúčtování za srpen (podle docházky). Dětem, které ukončily docházku do MŠ a mají přeplatek stravném, bude částka poukázána na účet (za předpokladu, že zákonní zástupci platili bezhotovostně), v hotovosti budou přeplatky vyplaceny dne 14. září 2015. Dále si dovolujeme upozornit zákonné zástupce (rodiče), že podle Školního řádu mají povinnost (i v době nepřítomnosti dítěte v MŠ) dodržovat termín úhrady stravného a školného, pokud si nedomluví náhradní termín. Při platbě bezhotovostním převodem, musí být předepsaná částka na účtu MŠ nejpozději 15. dne v měsíci.
2. Zákonní zástupci (rodiče) nových dětí, kteří budou mít zájem o platby bezhotovostním převodem, dostanou na informativní schůzce instrukce - číslo účtu a variabilní symbol.
3. Na nástěnce jsou zveřejněny nabídky zájmového kroužku, bruslení a podobně. Je nutné do konce měsíce září napsat zda MÁTE x NEMÁTE zájem, v říjnu začne bruslení na zimním stadionu a lektorka zahájí svou činnost s dětmi, vše se bude odvíjet od Vašeho zájmu.
4. Opět Vám v letošním školním roce nabídneme možnost sledovat své děti při různých akcích i při běžném životě v mateřské škole na fotografiích a na videu (720p HD), která budou postupně vkládána na webové stránky. Nová přístupová hesla budou předána na informativní schůzce.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky