Vsevjednom.cz

MŠ Telnice

Mateřská škola
TELNICE
Ústí nad Labem
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 MOTTO:
                 Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat.

                                                                                       Orison Swett Marden


VZKAZY A PŘIPOMÍNKY
5 komentáře

 
MŠ Telnice
2017-05-29 14:38:30
OZNÁMENÍ
Na základě § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, bylo vyhověno 5 žádostem zákonných zástupců o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Telnice na školní rok 2017/2018. Seznam je zveřejněn na stránce "ZÁPIS DO MŠ" pod přiděleným registračním číslem.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za OZNÁMENÁ.
Lenka
2017-05-02 17:58:59
1. Na stránce AKTUÁLNĚ v sekci "stravné+školné" jsou zveřejněny částky k úhradě stravného a školného na měsíc květen 2017. Dovolujeme si připomenout rodičům, kteří platí bankovním převodem, že celková částka musí být připsána na účet nejpozději 15.05.2017 a zároveň upozorňujeme na dodržování předepsané částky.

2. Od čtvrtka 04.05.2017 budou k dispozici připravená CD III.+IV.(foto) a DVD II.+III.(video) z akcí a běžného života dětí v MŠ za období prosinec - duben.
Lenka
2017-04-03 19:25:01
Na stránce AKTUÁLNĚ v sekci "stravné+školné" jsou zveřejněny částky k úhradě stravného (již nové sazbě, platné od 01.04.2017!) a školného na měsíc duben 2017. Dovolujeme si připomenout rodičům, kteří platí bankovním převodem, že celková částka musí být připsána na účet nejpozději 15.04.2017 a zároveň upozorňujeme na dodržování předepsané částky.
MŠ Telnice
2017-03-09 13:00:58
UPOZORNĚNÍ !
V souladu s vyhláškou č. 463/2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, § 5 odst. 1, přílohou č. 2 a vnitřní směrnicí Mateřské školy Telnice p.o., s účinností od 01.dubna 2017 dochází ke změně úhrady stravného pro věkovou hranici strávníků do 6 let na 30,00 Kč/den a věkovou hranici strávníků 7-10 let na 32,00 Kč/den.

Lenka
2017-03-01 09:58:47
Na stránce AKTUÁLNĚ v sekci "stravné+školné" jsou zveřejněny částky k úhradě stravného a školného na měsíc březen 2017. Dovolujeme si připomenout rodičům, kteří platí bankovním převodem, že celková částka musí být připsána na účet nejpozději 15.03.2017 a zároveň upozorňujeme na dodržování předepsané částky.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky